Uitrusting

Stroombronnen

De komst van de industriële robot heeft ertoe geleid dat het lassen in heel veel toepassingen door middel van lasrobots wordt uitgevoerd.

De i-WELD EASY combineert de kennis van ervaren lassers met een toegankelijke vorm van automatisering tot een totaal lasproces.

Stroombronnen worden dan ook steeds meer aan robots gekoppeld en de inzetbaarheid van stroombronnen zal worden vergroot door de ontwikkeling van ‘universele interfaces’. Toekomstige ontwikkelingen zullen gericht zijn op verdere procesbeheersing. Het uiteindelijke doel is te komen tot een volledige beheersing van het proces.

De keuze voor de uiteindelijke stroombron wordt in overleg met de opdrachtgever aan de lascel gekoppeld waardoor de lascel geheel naar wens operationeel kan draaien.

Men kan daarbij denken aan stroombronnen van:

Lastoortsen

De keuze om een optimale kwaliteit te verkrijgen hangt natuurlijk mede af van de lastoorts, zodat bij alle toepassingen een goed resultaat kan worden verkregen. Dit alles in overleg met de client.

Men kan daarbij denken aan lastoortsen van:

Reinigingsstation

Daar er meerdere varianten voorhanden zijn is het mede afhankelijk van wat de client uiteindelijk graag zou willen. Voorop staat natuurlijk dat het gas- mondstuk precies en efficiënt gereinigd wordt waarbij een maximale hoeveelheid lasspatten verwijderd wordt.

De snelheid en de precisie verlengt natuurlijk de levensduur van de slijtonderdelen en niet onbelangrijk, het vermindert de stilstand- tijden van de robot.

Men kan daarbij denken aan reinigingsstations van: